Jesteś 1703259 gościem na stronie.     Dzisiaj jest wtorek 21 wrzesień 2021.

Aktualności

Komunikat z zebrania WS

2006-01-24

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2006 r.


Sprawozdanie z zebrania Wydziału Sędziowskiego K-PZPS.

Dnia 28 grudnia 2005 r. odbyło się kolejne zebranie WS KPZPS, na którym omawiano bieżące sprawy związane z działalnością środowiska sędziowskiego w województwie:

1. Omówiono zmianę sposobu rozliczania delegacji sędziowskich od dnia 1 stycznia 2006 r., w tym: nowe druki delegacji, sposób rozliczeń zawodów młodzieżowych i seniorów, zmiana stawki diety (22 zł) i ryczałtu za dojazdy (4,40 zł).
2. Pozytywnie rozpatrzono złożenie wniosków o roczny urlop dla sędziów: Michała Fryckowskiego i Tadeusza Szneidrowskiego.
3. Rozpatrzono wniosek o nadanie wyższych klas sędziowskich trzem osobom. Propozycja WS zostanie na najbliższym posiedzeniu Zarządu K-PZPS.
4. Podjęto kroki mające na celu wyjaśnienie i załatwienie sprawy meczu w Brodnicy, który nie odbył się z powodu nieporozumienia w relacjach między sędziami.
5. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Łódzkiego Wydziału Sędziowskiego o przyjęcie w poczet sędziów województwa kujawsko-pomorskiego kolegi Bogusza Kulickiego, posiadającego I klasę sędziowską, ze względu na zmianę miejsca jego zamieszkania – aktualnie Włocławek.
6. Omówiono kwestię jednolitych strojów na turniej Grand Prix, który ma odbyć się w sierpniu Bydgoszczy. Sprawa w toku.
7. Wyznaczono szeroką grupę sędziów branych pod uwagę przy obsadzie w/w turnieju oraz zaplanowano związane z tym obserwacje kandydatów, w celu wyłonienia najlepszych.
8. Przeprowadzono dyskusję na temat planów organizacji w Bydgoszczy, w 2007 roku, kursu na sędziów szczebla centralnego – związane z tym działania i propozycje.
9. Ze względu na brak wśród nas, nieodżałowanego Przewodniczącego Komisji Obsad, Edwarda Fischera, ne jej Przewodniczącego nominowano Wiesława Glinkowskiego. Miejsce śp. Edwarda Fischera w szeregach komisji do końca tego sezonu pozostanie nie obsadzone.
10. Podjęto decyzje o przeprowadzeniu, drogą korespondencyjną, testu z przepisów dla sędziów w regionie.
11. Ustalono jednoznacznie osobę podejmującą wszelkie decyzje oraz koordynującą sprawy związane ze stroną internetową wydziału. Osobą tą został Vice Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego – Marek Mianowski.

Sekretarz WS

Agnieszka Michlic

Przewodniczący WS
Dariusz Jasiński

Marek Mianowski